fight endo!

När jag var i Stockholm för ett tag sedan så bodde jag hos min bror och hans flickvän Linda, som även är en av alla de fantastiska kvinnor som idag kämpar för att kunskapen och förståelsen om sjukdomen endometrios ska öka. Hon och ett par andra kvinnor ligger bakom gruppen Endosisters som bland annat säljer armband. Jag fick också vara med och göra ett par, och med mig hem fick jag de här två! Jag kommer naturligtvis bära dem stolt. 
 
Endometrios en livmoderssjukdom som innebär att rester av livmodersslemhinnan vandrar ut i kroppen istället för med mensen, vilket kan leda till inflammation och komplikationer. Jag har själv inte endometrios, men det är en sjukdom som beräknas drabba var tionde livmoderbärare. Trots det finns det otroligt lite kunskap om detta, både hos allmänheten, läkare och forskare. Många blir odiagnosticerade väldigt länge, vilket kan leda till mycket onödig smärta. 
 
Om du liksom jag tycker att det här borde förändras tycker jag att du borde köpa ett armband här, sprida kunskapen om endometrios och hjälpa till att sätta tryck på politiker att exempelvis införa endometriosinfo som en obligatorisk del av sexualundervisningen och klassificiera sjukdomen som den folksjukdom det är! Bara att skriva om det på Twitter och ha koll på ev. kampanjer kan hjälpa många som idag omedvetet går runt med sjukdomen. Ett tips till er som går i skolan är även att själv be om att er klass/skola ska få information om endometrios. Ökad kunskap sätter press på politiker, vilket man bland annat kan se på att över 20 000 namnunderskrifter med krav på detta lämnades över till folkhälsominister Gabriel Wikström för en dryg månad sedan.
 
Slutligen vill jag bara säga ett stort YOU GO till alla er som faktiskt har endometrios och inte bara måste stå ut med sjukdomen utan även okunskapen och bristen på förståelse. Ni är hjältar. 
 Kom ihåg mig?